...Vašeho menu? Nebo se Vám zdá, že používáte vaše vybavení na přípravu stále stejných pokrmů? Nejen hovězí si zaslouží víc...

 

www.unox.cz 

Členové ČSCHMS se mohou se zástupci firmy UNOX a jejich prací setkat a seznámit při Semináři ČSCHMS