Nabízíme vyzrálé hovězí maso z býka - vynikl mimořádnou růstovou schopností a tím pádem dosáhl nižší úrovně mramorování, ale... 

Více...
 

Ve zracím boxu už dozrává další masíčko a ve dnech 28. - 30. 5. plánujeme rozvoz, termíny a rozpis naleznete níže...

Více...
 

Balíčky vyzrálého hovězího masa z Plzeňského kraje budou k prodeji 24.5. Více info na www.farmaborek.cz

Více...
 

Prodáváme BIO hovězí z vlastní produkce a bourárny. Zavážíme do Ostravy, Opavy, Bruntálu, Rýmařova, Olomouce i Šternberka... 

Více...
 

Bohužel praktická využitelnost aplikace i webové stránky je značně limitována. Ne však vinou programátorů, ale praktikami obchodníků a zpracovatelů. Jednak, dohledat lze pouze maso z českých chovů a jelikož skoro polovina hovězího nabízeného obchodními řetězci pochází z dovozu, ověřit pravdivost údajů uvedených na etiketě u importovaného masa není možné. Ani u českého masa na tom ale nebudete lépe. Mnozí obchodníci, možná i se záměrem identifikaci znemožnit či znesnadnit, využívají stále ve vetší míře možnost, kterou jim umožňuje legislativa a to, že namísto vlastního čísla zvířete na etikety tisknou číslo skupiny zvířat. Ta je bohužel pro spotřebitele nicneříkajícím kódem, jehož obsah nemá možnost rozklíčovat. Zákonné povinnosti je učiněno zadost, ale spotřebitel se nic nedozví. Přesně v duchu přísloví "vlk se nažral, koza zůstala celá"... Nejsmutnější na tom je ale to, že se k této praktice uchýlili také někteří čeští zpracovatelé, kteří v minulosti patřili ke skupině, která se snažila o maximální transparentnost, neboť se domnívali, že by jim to mohlo u českých zákazníků přinést konkurenční výhodu. Zřejmě to ale moc nefungovalo, neboť mnozí z nich na tento způsob označování také rezignovali.

 

Nicméně, my zůstáváme stále optimisty a i když by se mohlo zdát, že naše úsilí spojené s propagací kvalitního hovězího masa zůstává nevyslyšeno, my se nevzdáváme a budeme v něm pokračovat dál.

Třeba i na našem webovém projektu www.milujuhovezi.cz. :-)

 

A jak se vlastně ve značení orientovat? Jaké údaje musí být zveřejněny?

  

Maso se musí označit těmito základními údaji:

• kategorie skotu - mladý býk, býk, volek, jalovice nebo kráva (viz níže)
• identifikační číslo zvířete nebo skupiny
• schvalovací číslo jatek + země, ve kterých bylo zvíře nebo skupina zvířat poražena
• schvalovací číslo bourárny + země, kde proběhlo bourání jatečně upraveného těla
• země narození
• země výkrmu/chovu
• země porážky

 
Jednotlivé kategorie jsou pak charakterizovány takto:

• mladý býk - pouze maso z nekastrovaných zvířat samčího pohlaví starších než 12 měsíců a do 24 měsíců včetně
• býk - pouze maso z nekastrovaných zvířat samčího pohlaví ve věku od 24 měsíců
• volek - pouze maso z kastrovaných zvířat samčího pohlaví starších než 12 měsíců
• jalovice - pouze maso z neotelených zvířat samičího pohlaví starších 12 měsíců
• kráva - pouze maso ze zvířat samičího pohlaví starších 12 měsíců, která se již otelila

Povinnost takto označit hovězí maso se vztahuje na balené, zabalené i nebalené při uvádění do oběhu. U baleného masa musí se tyto údaje uvádějí na etiketě (štítku), u předem nebaleného hovězího čerstvého masa se požadované údaje v písemné podobě umístí viditelně a čitelně v místě, kde je maso nabízeno k prodeji spotřebiteli.

 
Podrobnosti ohledně: POVINNÉho OZNAČOVÁNÍ PŮVODU U MASA 

 

Kamil Malát, ČSCHMS