Ve zracím boxu už dozrává další masíčko a ve dnech 23. - 25. 7. plánujeme rozvoz, termíny a rozpis naleznete níže...

Více...
 

dovolujeme si Vám nabídnout plně vyzrálé hovězí maso z býka plemene wagyu 75% poraženého dne 30.5.2018...

Více...
 

Objednávky přijímáme vždy do pátku do 12:00 hodin a následující týden Vám je rozvezeme přímo na adresu domů či zaměstnání. 

Více...
 

Dovolujeme si Vám nabídnout plně vyzrálé hovězí maso z volka poraženého 2.5.2018. Jedná se o 50% křížence WAGYU a 50% Aberdeen Angus.

Více...
 

 

"V  současnosti se při nákupu potravin, tedy i masných výrobků, často dostáváme do situace, kdy nabízený výběr je tak široký, že máme potíž zorientovat se v tom, co z této nabídky vlastně koupit chceme a z jakého výběru bychom nakonec mohli být zklamaní. Pestrost masných výrobků spočívá zejména v charakteru a  různorodosti jednotlivých výrobkových skupin, v  surovinách, přísadách a pomocných látkách použitých při jejich výrobě, ve způsobu, nápaditosti a originalitě balení, apod. Samostatnou kapitolou, kde se masné výrobky značně odlišují, je cena. Vodítkem pro usnadnění volby při nákupu potravin a  tudíž i  masných výrobků má spotřebitelům být jejich správné a  srozumitelné označení. Zde by měl spotřebitel získat veškeré důležité informace, které společně s celkovou přitažlivostí a cenou výrobku rozhodnou o jeho případné koupi. Na výrobci nebo na  prodejci je potom úkol, aby citlivým způsobem vyvážil poměr mezi celkovou plochou balení prodávaného výrobku a  rozměrem informační etikety. S  cílem vtěsnání poměrně velkého množství označovaných informací na  tuto etiketu jsou ovšem leckdy používány termíny nebo zkratky, které mohou být běžnému spotřebiteli obtížně srozumitelné. Náplní této publikace je souhrn těch nejdůležitějších informací, které se k označování masných výrobků vztahují. Jejím cílem je potom zlepšení orientace čtenářů – spotřebitelů v této problematice," vysvětluje autor publikace Ing. Jan Katina, ředitel Českého svazu zpracovatelů masa.

 

Na našem trhu je široká nabídka potravin, od domácích producentů i z dovozu a to kvalitních i méně kvalitních. Prakticky u každé komodity nalezneme v obchodě levnější i dražší produkt, obvykle v souvislosti s nižší a vyšší kvalitou. A když si nevybereme, můžeme jít jinam. Za naprosto tendenční a zavádějící považujeme proto dehonestující invektivu, že naše země je „popelnicí Evropy“.

 

Spotřebitel si může vybrat a chceme mu v tom pomáhat. O to se snaží „Česká technologická platforma pro potraviny“ a zejména její pracovní skupina „Potraviny a spotřebitel“, jejíž činnost koordinuje naše sdružení. Chtěli bychom hledat a vyvíjet nástroje a platformy, které spotřebiteli účinněji napomohou orientovat se na trhu potravin v kvalitě. Prostředky k tomu jsou ovšem velmi omezené. Daří se alespoň postupně vydávat publikace, které se týkají kvality jednotlivých komodit potravin. Snažíme se i o odbourávání „mýtů“ o některých potravinách či produkčních technologiích, jež šíří některá média, stejně jako někteří samozvaní „výživoví poradci“.

 

Potravinová legislativa se primárně a logicky soustřeďuje především na bezpečnost (zdravotní nezávadnost) produktu. Závazné požadavky na jakost jsou spíše výjimečné. Závazné kvalitativní ukazatele se týkají právě řady masných výrobků, ale i definování dalších skupin potravin se zaměřením k zamezení falšování – kakao, čokoláda, máslo, med, víno aj.

 

Opakovaně zdůrazňujeme, že kvalita je pojem velmi relativní, neboť každý jedinec ji vnímá odlišně a subjektivně. Spotřebitel ale z dostupných informací ne vždy dokáže kvalitu posoudit, výrobky porovnat a vybrat si podle jemu vyhovujícímu stupně kvality a samozřejmě podle relevantní ceny – a v tom spatřujeme hlavní problém.

 

Považujeme proto za nutné zaměřovat se na vnímání kvality spotřebitelem, včetně identifikace určujících činitelů pro výběr potravin. Každý by se měl umět rozhodnout na základě kvalitativních (zejména) ukazatelů a nenechat se ovlivňovat pouze jedním ukazatelem – cenou. 

 

Věříme, že vás edice „Jak poznáme kvalitu?“ zaujala či zaujme. V závěru publikace, která se vám nyní dostává do rukou, a kterou jsme pro vás připravili ve druhém zcela přepracovaném vydání, je k dispozici seznam vydaných titulů v této edici a její blízký ediční plán. Jsme si vědomi mnoha aktuálních problémů s kvalitou potravin. Přesto věříme, že obecně je kvalita potravin velmi dobrá a je na spotřebiteli, aby byla ještě lepší. Spotřebitel svou poptávkou nabídku a kvalitu na trhu ovlivňuje.

 

Publikace Sdružení českých spotřebitelů v edici „Jak poznáme kvalitu?“ jsou vydávané v rámci priorit České technologické platformy pro potraviny. Mají podporovat vnímání kvality potravin včetně identifikace určujících kvalitativních činitelů při výběru potravin. Edice je každoročně rozšiřována o další komodity na trhu a jejími autory jsou vždy odborníci z daného oboru. Všechny publikace jsou dostupné ve formě tištěných brožur (do rozebrání) a elektronicky na webových stránkách www.konzument.cz

 

Ing. Libor Dupal, předseda pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel při ČTPP

a ředitel Sdružení českých spotřebitelů

 

Další publikace ke stažení: Hovězí a vepřové maso (2012, 2. přepracované vydání 2015), Katina, Kšána ml.